Результати дослідження дії засобу «Гуанполісепт» в умовах стаціонару КМКЛ №5.
    Новини    0Коментарі
Результати дослідження дії засобу «Стерна» в умовах стаціонару КМКЛ №5.

Результати дослідження дії засобу «Стерна»

в умовах стаціонару КМКЛ №5.

Дослідження проводилось в бактеріологічній лабораторії КМЦ СНІДу КМКЛ №5 в двох напрямках.

А. Відбір змивів з об’єктів лікарняного середовища до та після обробки

засобом «Стерна» (надалі ЗГ).

Б. Визначення чутливості культур збудників гнійно-запальних процесів до засобу «Стерна» в експерименті.

 

А. Відбір змивів з об’єктів лікарняного середовища до та після обробки засобом «Стерна».

 

Дослідження проводилось з 15.11.16 по 23.11.16р.

Схема дослідження:

 1. Відбір проб змивів з 10 об’єктів середовища ВАРІТ КМКЛ №5 площею 100см2, на ділянках (Додаток 1), які не було оброблено дезінфектантами з минулого дня (тобто, за умови максимального забруднення) - до обробки ЗГ.
 2. Обробка ЗГ за режимом дезінфекції при кишкових та крапельних інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу) етіології, а саме: 0,4% за діючою речовиною, 1,6% за препаратом; експозиція - 30 хв.
 3. Відбір проб змивів з цих об’єктів середовища – через 30 хв. після обробки ЗГ (одразу після експозиції).
 4. Відбір проб змивів з цих об’єктів середовища – через 2 години після обробки ЗГ.
 5. Відбір проб змивів з цих об’єктів середовища – через 5 годин після обробки ЗГ.
 6. Інкубація кожної групи змивів протягом 48год. при 37оС з подальшим висівом на тверді поживні середовища - для виділення та ідентифікації накопиченої мікрофлори.
 7. Порівняння мікрофлори вибраних ділянок до та через 30хв., 2год., 5 год. після обробки «Стерна».

 

Така схема дозволила оцінити дію «Стерна» протягом робочого дня в реальних умовах роботи стаціонару - її ефективність та тривалість.

Результати дослідження:

 1. До обробки ЗГ - ріст мікрофлори на всіх 10-х ділянках:

- в 2 пробах було ізольовано по 4 культури бактерій різних груп (коки, грам-негативні, грам-позитивні палички);

- в 6 пробах було ізольовано по 3 культури бактерій різних груп (коки, грам-негативні палички);

- в 2 пробах було ізольовано по 2 культури бактерій різних груп (коки, грам-негативні палички).

2. Через 30 хв. після обробки ЗГ (одразу після експозиції):

- ріст мікрофлори відсутній в усіх 10-х пробах.

3. Через 2год. після обробки ЗГ:

- ріст мікрофлори відсутній в усіх 10-х пробах.

4. Через 5год. після обробки ЗГ:

- ріст мікрофлори наявний в 1 пробі з 10-ти (грам-негативна паличка).

 

Таким чином, при зазначеному режимі використання засобу «Стерна» в реальних умовах стаціонару було досягнуто тривалого бактерицидного ефекту проти асоціацій бактерій різних груп.

 

Б. Визначення чутливості культур збудників гнійно-запальних процесів до засобу «Стерна» в експерименті.

 

Визначення чутливості культур збудників гнійно-запальних процесів до засобу «Гуанполісепт» проводилось відповідно до п.1.6 Методичних рекомендацій «Визначення чутливості/стійкості мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів» (надалі МР), затверджених в 2008р. Департаментом Державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

 

/Nota bene!!! Зазначені МР регламентують дослідження властивостей мікроорганізмів в бактеріологічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Для вивчення дезінфекційних засобів відповідні експертні установи керуються іншими нормативними документами (Наказ МОЗ України №266 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів на дезінфекційні засоби»; Методичні рекомендації «Методи визначення та оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження», затверджені Рішенням науково-методичної ради Державного комітету ветеринарної медицини України, протокол №1, 23.12.2009р.; та ін.)./

        

В дослідження було включено 9 культур збудників гнійно-запальних процесів (Додаток 2),які:

- мали множинну стійкість до дії антибіотиків (Додаток 3); деякі чутливі лише до 1-3 антибіотиків з більше 30 застосованих (які представляють всі загальновживані групи препаратів);

- були накопичені для випробування протягом певного періоду часу (жовтень-листопад 2016р.);

- належали до різних груп мікроорганізмів (грам-негативні палички, грам-позитивні коки, гриби роду Candida);

- були виділені з різного біологічного матеріалу, від пацієнтів різних відділень, різних медичних закладів (КМКЛ №5 та КМКЛ №18).

Це дало змогу оцінити дію деззасобу за найбільш складних (але реальних) умов застосування.

 

Дослідження відбувалось з 21.11.2016 по 02.12.2016.

Схема дослідження.

Випробування проводилось в чотирьох групах розведень по 9 культур:

 1. Група №1. Контрольна - з використанням стерильної водопровідної води в якості діючої речовини.
 2. Група №2. Дослідна група - згідно МР: діюча речовина - розчин деззасобу (надалі ДЗ), найменшої з рекомендованих робочих концентрацій (для «Стерна»-0,3% за діючою речовиною, 1,2% за препаратом); експозиція 10 хвилин.

Поза зазначеною методикою також було досліджено:

 1. дію «Стерна» за режимом дезінфекції при кишкових та крапельних інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу) етіології, а саме:

Група №3. Дослідна група: діюча речовина - «Стерна» (0,4% за діючою речовиною, 1,6% за препаратом); експозиція – 30 хвилин.

 1. Група №4. Дослідна група: діюча речовина - хімічно чистий полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ; який є, власне, діючою речовиною «Стерна»); 0,4% розчин; експозиція – 30 хвилин.

 

До 9,5мл діючої речовини вносили 0,5мл стандартизованого (за оптичним стандартом) бактерійного завису. Після відповідної експозиції 0,5мл отриманої суміші переносили в 9,5мл нейтралізатора (для ЗГ це стерильна водопровідна вода); звідти по 0,5 мл – в 9,5 мл стерильного фізіологічного розчину. З пробірок з фізіологічним розчином - висів по 0,1мл на тверді поживні середовища (надалі ТПС), а також по 1,0мл на рідкі поживні середовища (надалі РПС). Інкубація – протягом 7 діб. По мірі росту мікроорганізмів проводився облік їх кількості.

Результати досліджень наведено в таблиці 1

 

Таблиця 1. Результати дослідження чутливості культур до деззасобів.

 

№ культури

Культура

№ групи

Засіб

Концентрація за діючою речовиною, %

Експо

зиція, хв

Кількість колоній на ТПС

Ріст на РПС (доба)

Висновок

1540

Enterococcus faecalis

1

Контроль

0

10

3800

1

Чутлива

2

Стерна

0,3

10

0

0

3

Стерна

0,4

30

0

0

4

ПГМГ

0,4

30

0

0

427

Staph. epidermidis

1

Контроль

0

10

4100

1

Чутлива

2

Стерна

0,3

10

0

0

3

Стерна

0,4

30

0

0

4

ПГМГ

0,4

30

0

0

1505

Klebsiella pneumoniae

1

Контроль

0

10

5200

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

108

1

3

Стерна

0,4

30

3

1

4

ПГМГ

0,4

30

0

2

1505

Pseudomonas aeruginosa

1

Контроль

0

10

4500

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

0

2

3

Стерна

0,4

30

0

5

4

ПГМГ

0,4

30

16

1

1493

Pseudomonas aeruginosa

1

Контроль

0

10

6400

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

0

1

3

Стерна

0,4

30

0

2

4

ПГМГ

0,4

30

0

1

1493

Acinetobacter   baumannii  

1

Контроль

0

10

3100

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

23

1

3

Стерна

0,4

30

0

1

4

ПГМГ

0,4

30

0

1

1496

Acinetobacter   baumannii  

1

Контроль

0

10

5800

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

21

1

3

Стерна

0,4

30

0

2

4

ПГМГ

0,4

30

0

2

224

Acinetobacter   baumannii  

1

Контроль

0

10

4800

1

Стійка

2

Стерна

0,3

10

0

2

3

Стерна

0,4

30

0

2

4

ПГМГ

0,4

30

0

2

1510

Candida krusei

1

Контроль

0

10

3500

1

Чутлива

2

Стерна

0,3

10

0

0

3

Стерна

0,4

30

0

0

4

ПГМГ

0,4

30

0

0

 

Згідно МР, «досліджувана культура мікроорганізмів вважається стійкою до дії дезінфекційного засобу, якщо його мінімальна робоча концентрація, рекомендована для практики, не знешкоджує культуру впродовж 10 хвилин експозиції, тобто є ріст на твердому і рідкому поживному середовищі».

Таким чином, за результатами випробування, досліджені культури слід визначити як :

1. Чутливі до дії засобу «Стерна» та ПГМГ:

- Enterococcus faecalis №1540,

- Staph. аureus №427,

- Candida krusei №1510.

2. Стійкі до дії засобу «Стерна» та ПГМГ:

-Klebsiella pneumoniae №1505

- Pseudomonas aeruginosa № 1505, №1493;

- Acinetobacter   baumannii №1493, №1496, №224;

 

Слід зазначити, що:

 1. Ріст мікрофлори при використанні хімічно чистого ПГМГ був більш рясний, ніж при використанні такої самої концентрації «Стерна». Тобто, засіб «Стерна» проявив дещо більшу активність, ніж суто ПГМГ.
 2. Досліджувані грам-позитивні бактерії (Enterococcus faecalis, Staph. еpidermidis) та гриби (Candida krusei) були більш чутливими до засобу «Стерна» та ПГМГ, ніж грам-негативні палички (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter   baumannii, Pseudomonas aeruginosa, - можливо, завдяки утворенню ними захисної капсули).

Але ці ствердження потребують проведення більш розгорнутих досліджень у відповідних закладах.

 

 

 

Додаток 1. Перелік об’єктів середовища ВАРІТ КМКЛ№5, включених в дослідження.

                                      

№ з/п

Назва об"єкта

1

Стіл маніпуляційний

2

Стіл робочий

3

Шафа медична, полиця

4

Апарат ШВЛ

5

Тумба прикроватна

6

Шланг апарата ШВЛ

7

Штатив

8

Маска анестезіологічна

9

Перило кроваті

10

Дуга кроваті

      

 

Додаток 2. Перелік культур, включених в дослідження.

      

№ культури

Культура

Заклад

Відділення

Біологічний матеріал

Патологія

1540

Enterococcus faecalis

КМКЛ №18

реанімація

вміст рани

сечо-статева нориця

427

Staphylococcus epidermidis

КМКЛ №5

АПВ КМЦ СНІДу

кров на стерильність

субфебрилітет

1505

Klebsiella pneumoniae

КМКЛ №18

реанімація

вміст рани

деструктивний панкреатит

1505

Pseudomonas aeruginosa

КМКЛ №18

реанімація

вміст рани

деструктивний панкреатит

1493

Pseudomonas aeruginosa

КМКЛ №5

терапія-1

сеча

цистіт

1493

Acinetobacter baumannii

КМКЛ №5

терапія-1

сеча

цистіт

1496

Acinetobacter baumannii

КМКЛ №5

хірургія

вміст рани

гнійна рана

224

Acinetobacter baumannii

КМКЛ №18

реанімація

ліквор

вторинний менінгоенцефаліт

1510

Candida krusei

КМКЛ №5

хірургія

мокротиння

пневмонія

 

 

Додаток 3. Чутливість до антибіотиків культур, включених в дослідження.

 

№, назва культури

1540

427

1505

1505

1493

1493

1496

224

1510

Антибіотики

Enterococcus faecalis

Staphylococcus epidermidis

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii

Candida krusei

Ампіцилін

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Ампіцилін-сульб.

ч

с

с

с

с

ч

мч

мч

 

Амоксицилін-клав.

ч

с

с

с

с

с

с

с

 

Оксацилін

 

с

*

*

*

*

*

*

 

Азітроміцин

с

с

мч

мч

с

с

с

с

 

Кларитроміцин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Рокситроміцин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Доксициклін

с

 

с

с

с

ч

мч

ч

 

Гентаміцин

с

ч

ч

с

ч

с

с

с

 

Амікацин

с

ч

ч

с

ч

с

с

с

 

Хлорамфенікол

с

мч

с

с

с

с

с

с

 

Офлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Ципрофлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Норфлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Левофлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Пефлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Гатифлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Моксифлоксацин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Лінезолід

ч

ч

*

*

*

*

*

*

 

Ванкоміцин

ч

ч

*

*

*

*

*

*

 

Тейкопланін

ч

ч

*

*

*

*

*

*

 

Кліндаміцин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефазолін

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефалексин

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефуроксим

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефотаксим

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефтриаксон

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефтазидім

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефіксим

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Цефоперазон-сульб.

с

с

с

с

с

ч

с

с

 

Цефепім

с

с

с

с

с

с

с

с

 

Іміпенем

с

с

с

с

с

с

ч

с

 

Меропенем

с

с

с

с

с

с

ч

с

 

Піперацилін-тазобак.

ч

с

с

с

с

ч

ч

с

 

Тайгециклін

ч

ч

ч

с

с

с

с

с

 

Поліміксин

с

с

ч

ч

ч

ч

ч

ч

 

Тобраміцин

с

ч

ч

с

ч

с

с

с

 

Амфотерицин

 

 

 

 

 

 

 

 

с

Ністатин

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

Клотримазол

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

Кетоконазол

 

 

 

 

 

 

 

 

с

Флуконазол

 

 

 

 

 

 

 

 

с

Ітраконазол

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

Вориконазол

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

"ч" – культура чутлива, "мч" – культура малочутлива, "с" – культура стійка

* антибіотик не діє на грам-негативну флору

 

Завідувач бактеріологічної лабораторії:                                             Триліс О.Л.

26.12.2016р.

Поділитися в соц. сетях:

Коментарі

Для розміщення коментарів, будь ласка, войдіть або зареєструйтесь